Welkom bij het Expertisecentrum Precisietechniek

ECPZH staat voor innovatie en kwaliteit in de precisietechniek. Wij faciliteren een actieve uitwisseling tussen maakbedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen in Zuid-Holland.

Met een passie voor verspanen en precisietechniek, promoten we het vakmanschap en dragen bij aan kwalitatief onderwijs. Arjan van Wijngaarden is de programma manager van het ECP.

Onze vereniging is een dynamische hub waar talent ontwikkeld wordt en leden samenwerken aan een sterke toekomst in de metaalbewerking.

Meer over het ECP

Een toekomstbestendige precisietechniek

Het ECP is in het leven geroepen om urgente uitdagingen in de precisietechniek aan te pakken: het oplossen van personeelstekorten, verjonging van personeelsbestanden, verbeteren van de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven en het versterken van regionale samenwerking.

Wij investeren in jong talent, stimuleren levenslang leren en faciliteren een vruchtbare samenwerking tussen bedrijven. Door gezamenlijk deze doelen na te streven, bouwen we aan een toekomst waarin vakmensen in Zuid-Holland hun potentieel volledig kunnen benutten.

Meer over het ECP

Een netwerk van innovatie en vakmanschap

Onze leden vormen de ruggengraat van ECPZH. Het zijn maakbedrijven met een passie voor precisie, die hun krachten bundelen om het vakgebied te promoten en te innoveren.

Leden genieten voordelen zoals actieve vakpromotie, werving voor BBL leer-werkplekken, bijscholing, en invloed op de ontwikkeling van onze programma’s. Binnen ons netwerk delen we kennis, bieden we ondersteuning en stimuleren we samenwerking.

Als lid van ECPZH sta je sterk in een gemeenschap die zich inzet voor de toekomst van de precisietechniek.

Meer over het ECP

Deelnemende bedrijven

Contact

Heeft u belangstelling vul dan hier uw gegevens in en ik zal contact met u opnemen.